Båteierens plikter:

  1. Båten skal være registrert og utstyrt med godkjent registreringsnummer.
  2. Alle båter skal være ansvarsforsikret.
  3. Båten skal ha fire elastiske fortøyninger.
  4. Det er forbudt å ha joller og annet liggende på flytebryggene.
  5. Eieren plikter å ha sin båt under tilsyn.  Båten skal lenses.
  6. Båteier skal påse at eksos fra egen båt ikke er til ulempe for andre.
  7. Det er forbudt å forurense havneområdetmed avfall og annet oljeholdig / kloakkholdig utslipp.
  8. Under ferdsel i havneområdet skal farten ikke være større enn nødvendig av hensyn til manøvreringen.  Maksimum fart er 3 knop.
  9. Ethver medlem plikter å forholde seg til de bestemmelser som er gitt i havnereglementet.
  10. Du skal melde fra om alle forandringer som har betydning for medlemskapet så fort som mulig.  Det være seg endringer i telefon, emailadresse, adresse, båtskifte, etc.