Medlemspriser

Alle priser herunder er gjeldende fra 24.08.2022. Medlemskontigent for både aktive og passive medlemskap er: kr. 500,-.  

Båtplass

Prisliste båtplasser
BåtplassTotal pr. år
2,5 meterkr. 3.555,-
3.0 meterkr. 4.166,-
3,5 meterkr. 4.777,-
4,0 meterkr. 5.388,-
4,5 meterkr. 5.999,-
5,0 meterkr. 6.610,-
5,5 meterkr.7.221,-
6,0 meterkr. 7.832,-
9,0 meterkr. 11.498,-

Depositum

Innskudd/depositum for båtplasser
Bredde x LengdeInnskudd
2,5 x 6mkr. 17.000,-
3,0 x 6mkr. 17.000,-
3,5 x 7mkr. 23.000,-
3,5 x 8mkr. 23.000,-
4,0 x 10mkr. 33.000,-
4,5 x 10mkr. 33.000,-
5,0 x 10mkr. 33.000,-
5,5 x 12mkr. 51.000,-
6,0 x 15mkr. 51.000,-

Andre priser / avgifter

Innskudd/depositum for båtplasser
BeskrivelsePris/avgift
Medlemskontigent (aktive og passive)kr. 500,-
Depositum bomnøkkelkr. 500,-
Tilknyttingsavgift strømuttakkr. 7.500,-
Strømavgift pr. kWt. Pris fra 16.02.2023.
kr. 3,50

Depositum strømbrikkekr. 300,-
Slipping av båt til og med 24 fotkr. 1.000,-
Slipping av båt over 24 fotkr. 1.200,-
Døgnpris, ut over vanlig slippetidkr. 100,-
Hurtigslipp av båt til og med 24 fot (maks 1 time)kr. 900,-
Hurtigslipp av båt over 24 fot (maks 1 time) kr. 1.100,-
Nødslipping (utenfor arbeidstid)kr. 2.500,-
Vinteropplag på land for båter til og med 24 fotkr. 2.400,-
Vinteropplag på land for båter over 24 fotkr. 3.000,-
Leie av krakk for vinteropplagkr. 600,-
Leie poleringsmaskin pr. døgn.kr. 100,-
Timepris servicearbeid kr. 400,-
Sleping av båt internt i havnenkr. 400,-

Alle priser med forbehold om feil.