Strømplasser

I dag er det ca. 470 båtplasser med strømtilførsel i havnen.

Siste brygge som fikk strøm var J-bryggen.  Den fikk strøm i forbindelse med total fornyelse av bryggen i 2016.

Det er ingen umiddelbare planer om  flere brygger med strømtilknytning da etterspørselen er liten.
Det hender at noen strømplasser blir ledige, og det går derfor an å sette seg på ønskeliste for strømplass.  En må da ut med et ekstra depositum for dette. (se prisliste)