Miljøboden

Miljøhensynet gjelder overalt, også i havnen vår.
Vi har mottak for spesialavfall fra båt, så som spillolje, filtre, diesel, bensin, frostvæske og spillvann. Dette ble nødvendig da brannvesenet la ned sitt mottak.

For levering av slikt avfall, henvendelse administrasjonen.  Dette for at vi skal få sortert og håndtert avfall som er giftig og ikke skal kastes andre steder.

Vi tar også imot batterier og restavfall fra båtturen.