Om oss

Stavanger Motorbåtforening er en medlemsbedrift. I dag disponerer vi 1135 båtplasser og har 2422 medlemmer. Foreningen ble stiftet i 1918 og har en sunn vekst basert på initiativ og innsatsvilje fra frivilllige dugnadsytere. Styret består av demokratisk valgte representanter for medlemsmassen. Disse blir valgt på generalforsamlingen hver vår.

Paradis

Båthavnen i Hillevågsvannet ligger svært gunstig til med kort avstand til det meste. Vår største utfordring er lange ventelister og vi arbeider målrettet mot en utvidelse som vil åpne opp for et vestentlig større antall båtplasser.

Båtplass

Tildeling av båtplass skjer i logisk rekkefølge. I tillegg til ansiennitet, må tildeling av båtplass passe med størrelsen på medlemmets båt. Dersom du skifter til større eller mindre båt underveis vil det medføre interne rokeringer på ventelisten. Derfor vil du kunne oppleve at personer som står «bak» i køen får tildelt plass før deg, uten at noen har jukset med listene av den grunn.
En annen ting er at dersom et medlem med lang ansiennitet kjøper seg båt etter å ha vært uten båt en tid, vil vedkommende gå foran alle på ventelisten.