Selskapslokalet er stengt inntil videre.

Vi har hatt branntilsyn fra Rogaland brann og redning IKS samt DSB (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) i våre lokaler.
Det ble avdekket feil som førte til stenging av vårt selskapslokale.
Grunnen til dette er at det lagres bensin i byggets første etasje ifbm. drift av Marinastasjonen.
Vi har hatt branntilsyn jevnlig etter avtale, men p.g.a. nyere forskrifter ble dette ikke godkjent i år.
Pr. dags dato vet vi ikke når selskapslokalet kan tas i bruk igjen.  Diverse tiltak må gjennomføres først.

Alle som skal leie lokalet ut 2019 og i 2020 er kontaktet.

Vi vil komme med mer info etter hvert.  

Selskapslokalet

Vårt selskapslokale ligge fint til ved Hillevågsvannet og har det som trengs for en vellykket fest. Lokalene egner seg også godt til styremøter, generalforsamlinger, kick-off møter og inspirasjonssamlinger, o.l.

Flott ramme rundt festen

Vi får gode tilbakemeldinger på at lokalene skaper en god ramme rundt jubileer, barnedåp, konfirmasjon og bryllup. Her er det god plass til så mange som 80 gjester, og det finnes dekketøy og forskjellige typer glass. Lokalene har kjøkken med komfyr og stort kjøleskap.

Utleiepriser

Prislisten gjelder pr. helg.

Prisliste utleie
Medlemspris4.500,-
Andre6.500,-

Depositum for leie av klubbhus, kr 2 000,- betales ved bestilling, restbeløpet betales senest ved utlevering av nøkkel.
Vi har kortterminal.
Ved avbestilling innen 2 mnd. før leiedato vil en få tilbakebetalt depositumet.

Stavanger Motorbåtforening har intet ansvar for personer, eiendeler og gjenstander som leietaker gir tilgang til eller anbringer i lokalet.  Leietaker må selv sørge for at deres eiendeler er forsikret.  Sjekk om reiseforsikring dekker dette. Vi har kun forsikring på eiendeler tilhørende motorbåtforeningen. Det er 30-års aldersgrense for leie av lokalet.  Unntatt for denne regelen er dåp, konfirmasjoner og bryllup. Vi tar ansvaret for å vaske lokalene etterpå.

Ledige helger:

Oversikt ledige helger
MånedStatus
Januar 2020
Februar 2020
Mars 2020

April 2020
Mai 2020
Juni 2020
Juli 2020
August 2020

September 2020
Oktober 2020
November 2019

Desember 2019