Flott ramme rundt festen

Vi får gode tilbakemeldinger på at lokalene skaper en god ramme rundt jubileer, barnedåp, konfirmasjon og bryllup.
(Her er det god plass til så mange som 80 gjester) og det finnes dekketøy og forskjellige typer glass. Lokalene har kjøkken med komfyr og stort kjøleskap.


08.12.21.
Regjeringen har presentert nye nasjonale smitteverntiltak. Nå må vi holde én meter avstand igjen, redusere antall nærkontakter, og ikke ha flere enn ti gjester hjemme.

Arrangementer og sammenkomster

  • Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
  • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.
  • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
  • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
  • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
  • Skjenkestopp klokken 24:00 på arrangementer med skjenkebevilling.
  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
  • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Utleiepriser

Prislisten gjelder pr. helg.

Prisliste utleie
Medlemspris4.500,-
Andre6.500,-

Depositum for leie av klubbhus, kr 2 000,- betales ved bestilling, restbeløpet betales senest ved utlevering av nøkkel.
Vi har kortterminal.
Ved avbestilling innen 2 mnd. før leiedato vil en få tilbakebetalt depositumet.

Stavanger Motorbåtforening har intet ansvar for personer, eiendeler og gjenstander som leietaker gir tilgang til eller anbringer i lokalet.  Leietaker må selv sørge for at deres eiendeler er forsikret.  Sjekk om reiseforsikring dekker dette. Vi har kun forsikring på eiendeler tilhørende motorbåtforeningen.
Det er 30-års aldersgrense for leie av lokalet.  Unntatt for denne regelen er dåp, konfirmasjoner og bryllup.
Vi tar ansvar for utvask av lokalet.

Ledige helger:

Oversikt ledige helger
MånedStatus
Januar 2022

1/1, 15/1, 22/1
Februar 2022
12/2, 26/2
Mars 2022

5/3, 19/3
April 2022

9/4, 16/4
Mai 2022

ingen ledig
Juni 2022

4/6
Juli 2022

2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7
August 2022

6/8, 13/8, 20/8, 27/8
September 2022

3/9, 24/9
Oktober 2022

1/10, 29/10
November 2022

5/11, 19/11, 26/11
Desember 2022
3/12, 17/12, 24/12