Marinaen

Stavanger Motorbåtforening disponerer 1135 båtplasser.  I tillegg til disse aktive medlemmene, er det 1287 som står på venteliste.  Det er for tiden ikke ledige plasser, men vi jobber med planene om en omfattende utvidelse.

Vi registrerer at det er så mange som 50 båter som ligger ubrukt år for år.  Styret oppfordrer eiere som har en gammel båt liggende «i tilfelle jeg får bruk for plassen» om å si fra seg den aktive plassen til noen som virkelig ønsker den.  Ansiennitetsprinsippet sørger for at passive medlemmer beholder plassen i køen, slik at hun/han får en egnet båtplass når vedkommende anskaffer seg båt og ønsker å bli aktiv medlem igjen.

Marina