Forsikringshistorie fra SpareBank 1

God båtforsikring er avgjørende for alle båteiere.

Uheldige Ivar er på sjøen både tidlig og sent. Båtlivet er det store for han, men i løpet av forrige år var han stadig uheldig og var involvert i hele fire forsikringssaker.

Den første skaden:
Ivar har båten sin i en bra båthavn i Rogaland. Sist vinter gikk han lenge og tenkte på at han burde sikret båten sin med noen trosser til, men fikk ikke ordnet det.  Ei natt med litt sterkere vind enn vanlig slet båten seg.  Det oppsto skade på hans egen båt da den drev rundt i havna og skadet to andre båter i løpet av natta.
Hadde ikke Ivar vært noe å laste for inntruffet skade ville de andre båteierne vært avhangig av egen forsikringsdekning for å få dekning for skadene.
Eieren av båthavna, involverte forsikringsselskaper og takstmenn fastslo imidlertid at hendelsen inntraff fordi Ivars båt var for dårlig fortøyd. Som følge av det ble det varslet erstatningskrav fra eierne av de skadde båtene.  At det var Ivars skyld at skadene inntraff førte til at han var å anse som rettslig erstatningsansvarlig for skadene på de to båtene. Dette er igjen grunnlag for erstatning fra ansvarsforsikringen.  Skaden på egen båt ble dekket av Ivars egen kaskoforsikring.

Etter inntruffet skade blir det alltid en vurdering av skaden i forhold til gjeldende sikkerhetsforskrifter som er en viktig del av forsikringsavtalen. Forsikringsavtalen fastslår at erstatningen kan settes ned eller falle bort ved brudd på sikkerhetsforskriften hvis det er årsakssammenheng mellom bruddet på sikkerhetsforskriften og den oppståtte skaden samt at det er påvist klar uaktsomhet fra eier/bruker av båten.  Om fortøyning av båten er sikkerhetsforskriften formulert slik: Båten skal holdes lens, fortøyes forsvarlig og det skal føres forsvarlig tilsyn med båt og tilbehør.

Selskapet fastslo at svak fortlyning var direkte årsak til skaden og at svakheten var såpass åpenbar at Ivar burde gjort noe med den tidligere. Selskapet avkortet som følge av dette alle erstatninger med 10 %.  Ivar måtte dermed for egen regning erstatte 10 % av ansvarserstatninger for skade på de to båtene samt tilsvarende 10 % av skaden på egen båt i tillegg til avtalt egenandel.

Den andre skaden:
Ivar solgte den skadde båten sin etter hendelsen i januar, og kjøpte seg ny og enda større båt. For sommeren planla han og familien en skikkelig båttur. Turen gikk til øya Rügen i Østersjøen.  Det ble en fantastisk tur fra havne i Rogaland og over til Rügen uten noen problemer.  Alt så bra ut inntil de kom tilbake til båten etter en liten fottur på den flotte øya.  Noen hadde tatt seg til rette mens de var borte.  Inn brudd i båten.  Døra inn til styrhuset var ødelagt, og tyvene hadde både tatt med deg båtutstyr og private eiendeler fra båten.  Skalden på båten ble erstattet av toppkaskodekningen.

For å få i gang behandling av skadesaken fikk han laget en oversikt over tapt utstur samt tapt bagasje og annet utstyr tilhørende den faste husstanden. Toppkasko på båt dekker løsøre som tilhører sikredes faste husstand begrenset til 50.000 kroner. Den omfatter imidlertid ikke og smykker, klokker, mobiltelefon, penger og verdipapirer.  Tyvene tok selvsagt med seg både mobiltelefoner, smykker tilhørende kone og datter samt sønnens kostbare klokke.  Disse eiendelene ville blitt dekket dersom det var laget en helårs reiseforsikring for familien eller en egen reiseforsikring for denne spesielle turen.

Den tredje skaden:
Alt så bra ut etter at båten var reparert og nødvendig båtutstyr var gjenanskaffet. Den første delen av hjemturen gikk helt uten problemer slik en kan forvente at det skal være i godt vær og med helt ny båt.  Bare noen timer før det var hjemme igjen havarerte imidlertid motoren.  Da var det godt med medlemskap i Redningsselskapet som sikret at båten kom trygt fram til nærmeste havn.  Igjen fikk Ivar bruk for Toppkasko-dekningen han hadde laget.  Maskinskadedekning er del av Toppkasko.  Her dekkes brudd og brekkasje som oppstår tilfeldig og plutselig på båtens maskinelle deler.  Med maskinelle deler forstås fremdriftsmotor, gir, aksling, elektronisk motorstyreenhet og drivstoffsystem.  Siden båten var helt ny ble det ikke gjort fradrag for alder og slitasje.  Dette skjer bare dersom maskinen er eldre enn ett år.  Her ble det dermed bare et fradrag for egenandel på 4.000 kroner.

Den fjerde skaden inntraff da den 18 år gamle sønnen i huset fikk låne båten for en rolig helgetur med kamerater. De dro med seg den 12 for store jolla med 10 HK utenbordsmotor på turen.  De fant flott havn og hadde det veldig trivelig med god mat og gode historier.  Alle i kameratgjengen var som vanlig avholdende når det gjelder alkohol.  Litt utpå kvelden tok en av de som var med en tur med jolla. Ukjent som denne 17-åringen var i farvannet var han ikke kjent med undervannsskjæret midt i leia.  Det ble en skikkelig trøkk i kollisjonen som fulgte.  Stor skade på jolla i tillegg til en omfattende tannskade da føreren traff tofta i kollisjonen.

Båtforsikringen omfatter en egen ulykkesforsikring for fører og passasjer. Her dekkes behandlingsutgifter etter ulykkesskade med inntil 10.000 kroner for nødvendig utgifter til lege, tannlege og lignende som ikke erstattes av det offentlige.
Kaskoskaden på jolla ble dekket av Toppkaskoforsikringen. Det ble likevel en relativ dyr opplevelse på grunn av høyere egenandel enn normalt.  Forsikringsvilkårene bestemmer nemlig at når føreren av båten er under 23 år og ikke er forsikringstaker, økes avtalt egenandel med 6.000 kroner.

Viktig med god forsikringsdekning.

Uheldige Ivar fikk god hjelp av at han hadde inngått avtale om Toppkasko for båtene sine. For båteieren er det vesentlig å vurdere hvor omfattende forsikringsdekning han ønsker å ha på båten sin.  Hos SpareBank 1 kan du velge mellom Minikasko, Kasko og Toppkasko.  Forskjellen på disse framgår av oversikten under.

Sikkerhetsforskriftene er det viktig å kjenne til siden brudd på disse kan føre til redusert erstatning. Se derfor gjennom forsikringsløsningene for å se hvilke avtaler du har med ditt selskap når det gjeldet dette.   Det er også greit å kjenne til hvilke sikkerhetstiltak som gir rabatt i kostnaden for båtforsikringen.  Dette er:

  • FG-godkjente søke og gjenfinningssystem
  • Båt i havn med organisert vakthold
  • Fritidsskipper / Kystskippereksamen
  • Medlemskap i Redningsselskapet.

VAKTHOLD

Fra og med 1/8 2015 har vi vakthold i havnen, så havnen er forsikringsgodkjent.
Kommer dere til havnen på kvelds- eller nattetid, kan det hende dere må legitimere dere for uniformerte vektere.
Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å se om du kan oppnå rabatt på båtforsikringen din.