Venteliste

Det er mange som venter på båtplass i Hillevågsvannet, noe som merkes på tiden det tar fra en melder seg inn til en får tildelt båtplass.  Pr. 01.01.17. er ventetiden ca. 8-9 år avhengig av størrelse på båtplassen.  Vi ser en tendens til at flere takker nei når de får tilbud om båtplass.  Det skyldes nok arbeidsmarkedet i Stavanger-regionen.

Ønsker du å vite hvordan du ligger an på ventelisten, tar du kontakt med administrasjonen.