Tag Archive for: info

Utfyllingsarbeidet i Hillevågsvika

I forbindelse med reguleringsplan P2499, skal det etableres 10 000m2 nytt land utenfor tomtene B2 og K1. Arbeidene i sjø starter førstkommende mandag. Det legger ut ca. 60 000m3 i sjø fra lekter, dette arbeidet avsluttes 14. juli. Resterende fylling etableres fra land, og vil ferdigstilles i oktober. Når massene fylles i sjø, vil vannet i området bli uklart pga. sedimentene i fyllmassene. Alle arbeidene blir utført iht. godkjenningen som er gitt av Fylkesmannen. Fyllingen i sjø vil bli markert når det blir fare for grunnstøting.