Protokoll fra ordinær generalforsamling 2024

Generalforsamling ble avholdt uten fysisk fremmøte og med varsling av alle medlemmer per SMS den 17.06.2020.  Innkalling og dagsorden med saksdokumenter var tilgjengelig på foreningens hjemmesider, sammen med styrets forslag til denne protokoll.
Frist for medlemmer som stemmer mot styrets forslag til vedtak i den enkelte sak var 01.07.2020.  Medlemmer som ikke har gitt stemme mot enkelte forslag, blir ansett for å ha stemt for styrets forslag til vedtak, i den enkelte sak.

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2023

Generalforsamling ble avholdt uten fysisk fremmøte og med varsling av alle medlemmer per SMS den 17.06.2020.  Innkalling og dagsorden med saksdokumenter var tilgjengelig på foreningens hjemmesider, sammen med styrets forslag til denne protokoll.
Frist for medlemmer som stemmer mot styrets forslag til vedtak i den enkelte sak var 01.07.2020.  Medlemmer som ikke har gitt stemme mot enkelte forslag, blir ansett for å ha stemt for styrets forslag til vedtak, i den enkelte sak.

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2020 i Stavanger Motorbåtforening:

Generalforsamling ble avholdt uten fysisk fremmøte og med varsling av alle medlemmer per SMS den 17.06.2020.  Innkalling og dagsorden med saksdokumenter var tilgjengelig på foreningens hjemmesider, sammen med styrets forslag til denne protokoll.
Frist for medlemmer som stemmer mot styrets forslag til vedtak i den enkelte sak var 01.07.2020.  Medlemmer som ikke har gitt stemme mot enkelte forslag, blir ansett for å ha stemt for styrets forslag til vedtak, i den enkelte sak.

Utfyllingsarbeidet i Hillevågsvika

I forbindelse med reguleringsplan P2499, skal det etableres 10 000m2 nytt land utenfor tomtene B2 og K1. Arbeidene i sjø starter førstkommende mandag. Det legger ut ca. 60 000m3 i sjø fra lekter, dette arbeidet avsluttes 14. juli. Resterende fylling etableres fra land, og vil ferdigstilles i oktober. Når massene fylles i sjø, vil vannet i området bli uklart pga. sedimentene i fyllmassene. Alle arbeidene blir utført iht. godkjenningen som er gitt av Fylkesmannen. Fyllingen i sjø vil bli markert når det blir fare for grunnstøting.