Oppføringer av gro

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2023

Generalforsamling ble avholdt uten fysisk fremmøte og med varsling av alle medlemmer per SMS den 17.06.2020.  Innkalling og dagsorden med saksdokumenter var tilgjengelig på foreningens hjemmesider, sammen med styrets forslag til denne protokoll.
Frist for medlemmer som stemmer mot styrets forslag til vedtak i den enkelte sak var 01.07.2020.  Medlemmer som ikke har gitt stemme mot enkelte forslag, blir ansett for å ha stemt for styrets forslag til vedtak, i den enkelte sak.