Protokoll fra ordinær general forsamling 2024

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2024 i Stavanger Motorbåtforening:

Avholdt: Uten fysisk fremmøte og med varsling per SMS den 08.04.2024 til alle medlemmer. Medlemmer er varslet om at innkalling og dagsorden med saksdokumenter er publisert på foreningens hjemmesider, sammen med styrets forslag til denne protokoll. Medlemmer som stemmer mot styrets forslag til vedtak i den enkelte sak, må gi melding innen den 22.04.2024 per e-post til smbf@smbf.no. Medlemmer som ikke har gitt stemme mot styrets forslag blir ansett for å ha stemt for styrets forslag til vedtak i den enkelte sak.

Etter utløp av fristen den 22.04.2024 og opptelling av stemmene, se avslutningsvis, er det protokollført følgende vedtak i saker som var til behandling.

 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  I samsvar med styrets forslag, ble innkalling og dagsorden, som utlagt på foreningens hjemmesider, godkjent.
 2. Godkjenning av årsberetning/regnskap 2023.
  I samsvar med styrets forslag, ble styrets årsberetning for 2023 samt styrets forslag til årsregnskap for 2023, som vedlagt innkallingen, godkjent
 3. Godkjenning av budsjett og handlingsplan for 2024.
  I samsvar med styrets forslag, ble styrets forslag til budsjett og handlingsplan for 2024 som vedlagt innkallingen, godkjent.
 4. Fastsetting av årskontingent og årsavgift for 2024.
  I samsvar med styrets forslag, ble styrets forslag til årskontingent og årsavgift for 2024, som vedlagt innkallingen, godkjent.
 5. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret, samt medlemmer til valgkomiteen.
  I samsvar med valgkomiteens innkalling, ble det valgt nytt styre for foreningen som følger.
Styrets leder Helge skåden Gjenvalgt
Styremedlem Trygve Lunde Ikke  på valg
Styremedlem Tore J. Aastrand Ikke  på valg
Styremedlem Arne Idsøe Gjenvalgt
Styremedlem Inger Lise Løvneseth Ikke på valg
Styremedlem Thor Steinar Sandvik Gjenvalgt
Varamedlem Eirik Svangtun Gjenvalgt

Valgkomitèen

Reid Fiskaa Gjenvalgt
John Arild Jåsund  Valgt
Rune Runestad Ikke på valg