Gangen til toalettene i selskapslokalet er pusset opp

Gangen til toalettene i selskapslokalet er pusset opp