Protokoll fra ordinær generalforsamling 2021:

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2021 i Stavanger Motorbåtforening:

Avholdt: Uten fysisk fremmøte og med varsling per SMS den 04.05.2021 av alle medlemmer om tilgjengelig innkalling og dagsorden med saksdokumenter på foreningens hjemmesider sammen med styrets forslag til denne protokoll og frist for medlemmer som stemmer mot styrets forslag til vedtak i den enkelte sak om å gi melding innen den 20.05.2021 per e-post til smbf@smbf.no og opplysning om at medlemmer som ikke har gitt stemme mot blir ansett for å ha stemt for styrets forslag til vedtak i den enkelte sak.

Etter utløp av fristen den 20.05.2021 og opptelling av stemmene, se avslutningsvis, er det protokollført følgende vedtak i saker som var til behandling.

 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  I samsvar med styrets forslag ble innkalling og dagsorden, som utlagt på foreningens hjemmesider, godkjent
 2. Godkjenning av årsberetning/regnskap 2020
  I samsvar med styrets forslag ble styrets årsberetning for 2020 samt styrets forslag til årsregnskap for 2020, som vedlagt innkallingen, godkjent
 3. Godkjenning av budsjett og handlingsplan for 2021
  I samsvar med styrets forslag ble styrets forslag til budsjett og handlingsplan for 2021 som vedlagt innkallingen, godkjent.
 4. Fastsetting av årskontigent og årsavgift for 2021
  I samsvar med styrets forslag ble styrets forslag til årskontingent og årsavgift for 2021, som vedlagt innkallingen, godkjent.
 5. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styre samt medlemmer til valgkomiteen.
  I samsvar med valgkomiteens innkalling ble det valgt nytt styre for foreningen som følger.
Styrets leder Helge skåden Ikke på valg
Styremedlem Trygve Lunde Gjenvalgt
Styremedlem Tore J. Aastrand Gjenvalgt
Styremedlem Arne Idsøe Ikke  på valg
Styremedlem Inger Lise Løvneseth Gjenvalgt
Styremedlem Thor Steinar Sandvik Ikke på valg
Varamedlem Eirik Svangtun Ikke på valg

Valgkomitèen

Laila Ø.Thu Gjenvalgt
Reid Fiskaa  I stedet for Lars Arild Nilsen
John Arne Strand Gjenvalgt